Przejdź do treści

Zaawansowany system automatyzacji parkingu

Eventy organizowane na hali gromadziły tysiące widzów, więc niejednokrotnie spotykaliśmy się z uwagami dotyczącymi niewystarczającej ilości miejsc parkingowych. Rozbudowa obiektu miała owy problem rozwiązać, gdyż oprócz modernizacji hali przewidziana była również budowa piętrowego parkingu dla gości oraz załogi hali.

Nowoczesny automatyczny system parkingowy

rozbudowane systemy parkingoweDuża ilość miejsc oraz rozległy teren parkingu mogły jednak być dość niewygodne dla gości, gdyż nie był to parking łatwy w nawigacji. Pierwszym systemem jaki zdecydowaliśmy się zamontować na nowym obiekcie był więc nowoczesny system automatyzacji parkingu. Rozbudowane systemy parkingowe były bowiem jednymi z najwygodniejszych systemów, służących do automatyzowania obiektów, i pomagały zarówno gościom jak i obsłudze w sprawnym poruszaniu się i korzystaniu z parkingu. Monitoring zajętości miejsc oraz bardzo przejrzyste ich oznakowanie ułatwiało znalezienie pojazdu na dowolnym stanowisku bez standardowych problemów, jakie wiązały się z pozostawianiem samochodu na parkingu o dużej powierzchni. Wszystkie miejsca posiadały również oznakowanie świetlne, wskazujące nie tylko numer miejsca, ale również jego dostępność. Te same systemy przyśpieszały również ruch pojazdów i zapobiegały brawurowej jeździe po płycie parkingu, gdyż w przypadku wykrycia pojazdu jadącego z niedozwolonymi prędkościami przez płyty naciskowe umieszczone również pod powierzchnią jezdni, możliwe było samoczynne podniesienie progów zwalniających, wymuszających przepisową jazdę.

Wkład operatorów w działanie systemu był minimalny, i wymagał tylko okresowego sprawdzenia działania wszystkich podsystemów i funkcji. Umożliwiało to znaczne odciążenie pracowników dozorujących parking oraz przeznaczenie załogi do pozostałych zadań na terenie obiektu.