Przejdź do treści

Rodzaje nawożenia zbóż

Stosowane nawozy, ich dawkowanie i pora podania ma podstawowy wpływ na plon zbóż. Różne rodzaje zbóż mają inne potrzeby wykorzystania składników pokarmowych, w tym azotu- podstawowego składnika nawozów. Wyróżniamy pięć najpopularniejszych zbóż uprawianych w Polsce: pszenica, jęczmień, żyto, owiec, pszenżyto.

Sposoby nawożenia zbóż jarych i ozimych

nawożenie zbóżWyróżniamy zboża jare i ozime. Dla każdego rodzaju jest osobny sposób jego nawożenia. Nawożenie zbóż jest jednak podstawową kwestią dla obu ich rodzajów. Żyto nawozi się wiosną i wtedy, kiedy żyto wysiewa się po zbożach. Ten rodzaj zbóż ma dosyć niski sposób przyswajania azotu. Wiosną u zbóż zalecana jest dwukrotna dawka azotu. Pierwsza dawka musi być podana w odpowiednim terminie i najlepiej w formie płynnej. Pierwsza dawka nawożenia w zbożach ozimych powinna być wtedy, kiedy rusza wiosenna wegetacja. Kolejna, druga dawka powinna być w chwili strzelania zbóż w źdźbło. Zboża, które są przeznaczone na żywność, czyli w tzw. zbożach konsumpcyjnych podaje się jeszcze trzecią dawkę nawożenia azotem- na początku fazy kłoszenia. Nawożenie zbóż to nie tylko wzbogacanie ich w azot ale też w fosfor i potas. W Polsce nawożenie tymi składnikami nie jest prawidłowe- dosyć często podawane są za małe dawki potasu. Jest to związane przede wszystkim z niewystarczającą ilością tych składników  w glebie. Nawożenie zależy więc w dużym stopniu od tego, na jakim rodzaju gleby znajduje się pole.

Kwestia nawożeń zbóż jest cały czas kwestią sporną- ilu rolników, tyle zdań na ten temat. Oczywiście, jeśli chcemy wziąć pod uwagę wartość ekonomiczną, którą możemy uzyskać dzięki stosowaniu nawozów- temat jest prosty- podane są nawet w Internecie dawki, terminy i rodzaje nawozów do których powinno się dostosować.