Przejdź do treści

Proces dozowania półproduktów

W celu automatyzacji niektórych procesów należy zastosować odpowiednie maszyny umożliwiające wykonywanie danych czynności. Poszczególne grupy maszyn składają się na całe instalacje, a te z kolei na poszczególne systemy.

Automatyczne dozowanie zapewnia elastyczność produkcji

instalacje dozowaniaW celu umożliwienia zajścia danego procesu należy zapewnić odpowiednie warunki otoczenia oraz dostarczyć odpowiednich składników w ściśle określonych proporcjach. Czynności te mogą być realizowane ręcznie, jednak w większych zakładach z reguły wprowadza się elementy automatyki przemysłowej, które umożliwiają precyzyjne wykonywanie poszczególnych czynności przy pomocy danych zebranych z czujników. Wszystko to sprawia, że proces przebiega szybciej oraz jest bardziej powtarzalny. Dane z czujników umożliwiają sterowanie poszczególnymi maszynami oraz instalacjami. Jednym z przykładów mogą być tutaj instalacje dozowania. Dozowanie substratów jest jedną z najważniejszych czynności, które definiują jakość produktu końcowego. Żeby produkt został wytworzony zgodnie z recepturą należy użyć ścisłej ilości danych substancji. Właśnie to zapewniają instalacje dozowania. Ich niewątpliwą zaletą jest możliwość zmiany nastaw, która z kolei umożliwia zmianę składu produktu końcowego. Jest to wymagane wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność zmiany nastaw linii technologicznej w celu wytworzenia innej partii produktu. Wykorzystywane jest to chociażby do wytwarzania ciastek zbożowych o różnych smakach.

Dzięki temu zakład produkcyjny może wytworzyć partię ciasteczek o jednym smaku, która następnie w razie potrzeb jest składowana do czasu sprzedaży. W między czasie linia produkcyjna może zostać przezbrojona co umożliwi wytworzenie ciasteczek o innym smaku. Jest to możliwe tylko w przypadku zmiany wartości dozowania poszczególnych półproduktów.