Przejdź do treści

Prawidłowa ochrona podczas transportu oraz magazynownie pasz

Nieprawidłowe magazynowanie pasz może prowadzić do znacznych strat, które mogą powstać w przypadku niewłaściwego wybierania i transportowania kiszonki. Istnieje wiele sposobów na wybieranie i transportowanie zmagazynowanej paszy. W każdy jednak przypadku proces wybierania, należy przeprowadzać ostrożnie, tak aby zminimalizować straty i zapewnić najlepsze warunki do wykorzystania kiszonki w żywieniu bydła.

Rozwiązana w magazynowaniu i sposobie pobierania pasz

silosy paszoweW dzisiejszych czasach, rolnicy posiadają wiele możliwości wykorzystania nowoczesnych rozwiązań, zapewniających wzrost wydajności uprawy, lub hodowli zwierząt. W przypadku tak istotnego zagadnienia jakim jest prawidłowe i efektywne magazynowanie kiszonki, najbardziej popularnym sposobem są silosy paszowe komorowe, lub silosy przejazdowe. Zadaniem każdego z tych silosów jest zapewnienie szczelności elementów konstrukcji z uwagi na przenikanie do gleby soków kiszonkowych, lub gazów fermentacyjnych, a także odporności na korozję, niskich kosztów eksploatacji i wysokiej odporności na przemarzanie. Stosunkowo nowymi metodami magazynowania kiszonki są również: silosy wieżowe, które wykazują bardzo wysoki poziom zabezpieczenia paszy, magazynowanie w belach owiniętych folią, oraz metody magazynowania w rękawach foliowych. Charakteryzując również sposób pobierania i transportu pasz objętościowych, możemy wyróżnić najważniejsze urządzenia: czerpaki, wybieraki do kiszonki, wycinaki do kiszonki, oraz urządzenia wielofunkcyjne. Najbardziej powszechnie stosowane urządzenie, biorące udział w transporcie kiszonki to wycinak bloków, który jest mocowany na trzypunktowym układzie zawieszenia ciągnika.

Dodatkowo, może być wyposażony w rozrzutnik, oraz wysięgnik ładowacza czołowego. Blok odcinany jest za pomocą noża, a powierzchnia kiszonki po tej operacji pozostaje gładka i nienaruszona. Dzięki temu straty kiszonki są minimalne. Nóż może być pionowy, lub poziomy, który będzie wycinał cały blok podczas jednej operacji.