Przejdź do treści

Oświetlenie biura sprzyjające pracy

Jeżeli jesteśmy pracownikami firm lub korporacji to w biurze spędzamy sporą część dnia. Związane jest z tym dobre oświetlenie, które każdy pracodawca powinien nam zapewnić. Dobre oświetlenie to takie, które zapewnia pracownikowi wygodę widzenia i bezpieczną pracę.

Bezpieczne oświetlenia biurowe

oświetlenie biurPrawidłowe oświetlenie budynków biurowych musi spełniać wszystkie wymagane normy i powinno być zgodne z przepisami określonymi przez instytucje rządzące. Powinno ono łączyć światło naturalne ze sztucznym. Odpowiedni dobór światła to jednocześnie i dobrze dobrane natężenie, i uzyskanie odpowiedniej jakości światła przy zastosowaniu rozwiązań energooszczędnych. Oświetlenie biur coraz częściej łączy się z rozwiązaniami inteligentnymi, optymalizacją oraz uproszczeniem w użytkowaniu. Właściwe oświetlenie to podstawa lepszego samopoczucia pracowników oraz ich większej wydajności. W pomieszczeniach stałej pracy biurowej trzeba zapewnić oświetlenie dzienne, które powinno być dostosowane do rodzaju i charakteru wykonywanych czynności. Możemy wyróżnić następujące rodzaje oświetlenia biur: ogólne, miejscowe, złożone. Ogólne to równomierne oświetlenie całego obszaru, miejscowe zwraca uwagę na dodatkowe oświetlenie stref pracy wzrokowej, a złożone łączy oświetlenie ogólne i miejscowe. Istnieje także podział na wymagany minimalny poziom natężenia dla konkretnych stanowisk: 500 lx dla pisania ręcznego, obsługiwania klawiatury, czytania i przetwarzania danych, 300 lx to minimalny poziom dla recepcji, segregowania dokumentów i kopiowania, a 200 lx to archiwa i magazyny.

Dobrze oświetlone biura zapewniają dobre samopoczucie pracowników, ich wydajną i efektywną pracę oraz całościowe zadowolenie z pracy. Dlatego prawidłowe oświetlenie jest takie ważne. Dzięki niemu pracownicy są zadowoleni, a zadowoleni pracownicy to dobrze funkcjonująca firma.