Przejdź do treści

Konstrukcje poszczególnych filtrów

Lakiernia ma to do siebie, że podczas prac związanych z lakierowaniem pojazdów wytwarza się mnóstwo zanieczyszczeń, które muszą być regularnie usuwane. Jednak nie każdy filtr może pracować długo i skutecznie podczas dużego zapylenia. W takich przypadkach stosuje się inne rodzaje filtrów, które mają za zadanie wspomagać działanie tych pierwszych.

Z czego składają się filtry kasetowe?

filtr kasetowyZadaniem filtrów wstępnych jest zbieranie ziaren zanieczyszczeń o zróżnicowanej grubości. Znajduje tutaj zastosowanie właśnie filtr kasetowy, który czasami jest uznawany za filtr podstawowy. W ramie, z której zbudowany jest ten filtr znajduje się medium filtracyjne. Sama rama może być wykonana z metalu, plastiku lub specjalnego kartonu o zaimpregnowanej powierzchni. Sam materiał odpowiedzialny za filtrowanie za każdym razem dostosowuje się do otoczenia i pełnej specyfikacji urządzenia. Stosuje się również filtry wykonane z włókien szklanych, syntetycznych i naturalnych. W niektórych przypadkach są montowane specjalne wzmocnienia siatkowe. Natomiast pierwotna filtracja gruboziarnistego pyłu może się odbywać dzięki zróżnicowanej grubości splotu. Przybiera on kształt stożka i jest pokryty lepiącą substancją, by wzmocnić jego działanie i przyczepność. Do pochłaniania cząsteczek tłuszczu wykorzystuje się natomiast filtry wykonane z metalu. Funkcję medium pełni w tym przypadku siatka metalowa zamknięta w innej.

Co najważniejsze, metalowe filtry kasetowe mogą pracować w wilgotnym środowisku oraz takim, w którym ma się do czynienia z cząsteczkami tłuszczu. W celu umycia filtra wystarczy jego wyczyszczenie przy użyciu wody i środka czyszczącego podawanego pod wpływem odpowiedniej wartości ciśnienia. Filtry tego rodzaju stosuje się nie tylko w lakierniach, ale i gastronomii, czy zakładach produkcyjnych.