Przejdź do treści

Jak zapewnić właściwe ciśnienie w hydrancie przeciwpożarowym?

 

W niektórych obiektach konieczne jest zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa. Dotyczy to w szczególności osób przebywających na ich terenie, które powinny mieć zapewnione jak najlepsze warunki. Przykładem mogą być zakłady przemysłowe, gdzie codziennie przebywa wiele osób wykonujących swoje zadania. Takie duże obiekty muszą być odpowiednio chronione co zapobiega powstawaniu jakichkolwiek sytuacji niepożądanych.

Z czego składa się zestaw hydroforowy?

zestawy hydroforowe ppożDuże zagrożenie stanowi szczególnie pożar, który może powodować straty materialne. Dodatkowo ogień wiąże się ze sporym niebezpieczeństwem dla zdrowia i życia ludzkiego. Właśnie dlatego w pobliżu większych zakładów zlokalizowane są hydranty, z których w razie potrzeby może zostać pobrana woda o odpowiednim ciśnieniu. To zapewniają zestawy hydroforowe ppoż, które są wykonane z kilku połączonych ze sobą równolegle pomp. Tego typu systemy są przeznaczone do przetłaczania wody oraz podnoszenia ciśnienia we wcześniej wspomnianych instalacjach. Warto zaznaczyć, że zestawy hydroforowe oprócz instalacji przeciwpożarowych stosowane są również w: sieciach wodociągowych, stacjach uzdatniania wody czy systemach irygacyjnych. Oprócz wcześniej wspomnianych pomp w ich skład wchodzą również: konstrukcje nośne, kolektory czy armatura. Jeśli chodzi o sprawność działania to niezwykle ważne są odpowiednie parametry techniczne. Do najważniejszych z nich można zaliczyć: wydajność, wysokość podnoszenia, maksymalne ciśnienie napływu czy temperaturę czynnika.

Zadaniem projektanta instalacji jest taki dobór elementów żeby spełniały one zapotrzebowanie budynku. Jak widać obecnie bardzo ważnym zagadnieniem jest zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie. Najważniejszym czynnikiem jest dobranie układów zabezpieczeń, które będą mogły zadziałać w momencie, gdy wystąpi zagrożenie. To wymaga utrzymania odpowiednich parametrów w poszczególnych instalacjach. Żeby było to możliwe czasami potrzebne są dodatkowe sprzęty pracujące jako bufor.