Przejdź do treści

Jak przebiega najlepsze cięcie laserowe metalu?

cięcie laserowe

Celem cięcia jest pokonanie spójności materiału i uzyskanie nowych kształtów, a także podzielenie tworzywa na mniejsze fragmenty. Istnieje wiele metod cięcia, między innymi jest to cięcie mechaniczne, cięcie strumieniem wody, cięcie gazowe, jednak najbardziej interesujące z pewnością jest cięcie laserem.

Najlepsze cięcie laserowe w warszawie ma trzy etapy

cięcie laserowe Zalet wykorzystania lasera jest ogrom, dlatego między innymi tak chętnie korzysta z niego wiele gałęzi przemysłu. Podczas procesu cięcia poza laserem, wykorzystuje się poza strumieniem laserowym również gaz techniczny o wysokiej czystości. Może nim być azot, argon lub gaz czynny jak tlen czy też sprężone powietrze. Najlepsze cięcie laserowe w Warszawie składa się z trzech etapów: początek cięcia, cięcie właściwe oraz zakończenie procesu cięcia. Podczas wykonywania cięcia, strumień gazu technicznego doprowadzany jest do strefy cięcia, w celu usunięcia stopionego i utlenionego materiału. W momencie gdy proces cięcia rozpoczyna się w pewnej odległości od brzegu ciętego materiału, pierwszym procesem cięcia jest wydrążenie otworu. Jest to niełatwa operacja, gdyż zanim wykona się otwór, materiał musi zostać usunięty na tę stronę z której działa gaz. Opracowano trzy metody drążenia otworów podczas procesu cięcia: drążnie poprzez zastosowanie tych samych wartości mocy i ciśnienia gazu, metoda impulsowa oraz metoda pośrednia. W zależności od materiału który poddajemy cięciu, a także zastosowanego urządzenia, a konkretnie jego mocy możemy wyróżnić kilka sposobów cięcia laserowego: cięcie laserowe poprzez odparowanie, topnienie i wydmuchiwanie oraz przez wypalenie.

cięcie laserem Pierwsza metoda polega na odparowaniu materiału w obecności gazu obojętnego. Za pomocą tego sposoby tniemy głównie drewno oraz niektóre tworzywa sztuczne. Cięcie laserem poprzez topnienie z wydmuchiwaniem stapia materiał za pomocą wiązki lasera, a następnie usuwa go za pomocą strumienia gazu technicznego. Natomiast cięcie laserowe poprzez wypalanie polega na wypaleniu materiału poprzez strumień gazu technicznego, stosuje się je przy metalach i materiałach o wysokiej temperaturze spalania. Podsumowując istnieje wiele sposobów na wykonanie cięcia laserowego, z których korzystają zakłady produkcyjne w Warszawie i innych zagłębiach przemysłowych Polski, dostosowując je do swoich potrzeb pod względem ciętego materiału.

Poza tym na wybór metody cięcia laserowego wpływ ma również pożądana, końcowa precyzja cięcia, a także powtarzalność efektu końcowego. Z pewnością wiele zalet płynących z zastosowania lasera powoduje, że będzie on długo jeszcze wykorzystywany przez zakłady przetwórcze.