Przejdź do treści

Jak ochronić konstrukcję przed działaniem wysokiej temperatury?

Podczas projektowania obiektów szczególną uwagę należy zwrócić na aktualne przepisy prawne. To właśnie w nich znajdują się wymogi odnośnie wykonania poszczególnych zabezpieczeń czy systemów, które mają wpływ na bezpieczeństwo osób korzystających z budynku. Rolą projektanta jest odpowiedni dobór urządzeń oraz ich rozmieszczenie na obiekcie. Sprzęty takie jak czujki, centrale czy sygnalizatory należą do aktywnych środków ochrony.

Typy zabezpieczeń przeciwpożarowych

zabezpieczenia ppoż konstrukcji stalowychIch zadaniem jest szybkie wykrycie zagrożenia i przekazanie stosownej informacji do służb oraz osób znajdujących się w pobliżu. Niemniej podczas budowy wykonywane są dodatkowo zabezpieczenia ppoż konstrukcji stalowych mające na celu zapewnienie ich długotrwałej odporności na działanie zwiększonych temperatur. Zalicza się je do tak zwanych biernych zabezpieczeń. Bardzo ważnym momentem jest ich poprawne naniesienie na stal. W tym celu pracownicy muszą stosować się do wytycznych producenta. Przeważnie prowadzony jest natrysk, który powinien odbywać się w odpowiedniej temperaturze i wilgotności powietrza. Co więcej w budyniu powinna być zapewniona dobra wentylacja. Warto wspomnieć, że nie bez znaczenia jest również firma, która wykonuje usługę. Powinna mieć ona doświadczenie i szerokie kompetencje w wyżej opisanych czynnościach. Na rynku dostępnych jest wielu wykonawców.

Przed podpisaniem umowy warto zorientować się co do opinii o poszczególnych podmiotach. Dodatkowo należy rozeznać czy poszczególne firmy dysponują odpowiednim zapleczem technicznym umożliwiającym szybkie wykonanie zaplanowanych działań. Bardzo ważne są również terminy. Przeważnie zleceniodawca podpisuje umowę z wykonawcą, w której określony jest ścisły harmonogram wykonania poszczególnych usług. Jest to podstawa do dalszej współpracy oraz przyszłych rozliczeń.